Tävlingsledare:

Vice tävlingsledare:


Tävlingssekreterare:

Tävlingskassör:

IT-ansvarig:

Mormyskarepr:

Förbundsrepr:* Tävlingsledare under tävlingen.


Göran Halvarsson

Stig Enström*


Lars-Åke Lindstrand

Karin Andersson

Jessica Wilhelmsson

Andreas Wetterhall

Anssi Lehtevä


gkegh@hotmail.com


070-3927826

070-3584551070-6019613

073-8088169

073-6966956