Anmälan sker distriktsvis av distriktstävlingsledaren.


Anmälningsblanketter skickas tillsammans med tre komplett ifyllda startkort för varje deltagare.

Namn, klubb, distrikt, klass samt medlemsnummer i Sportfiskarna ska vara ifyllt.

Startkorten skall vara korrekt textade.


Innehav av handikappkort meddelas i samband med anmälan.

Anmälningsblanketterna finns på Sportfiskarnas hemsida.


Anmälningsblanketter och startkort skickas senast 2014-02-24 till


Lars-Åke Lindstrand

Linjovägen 13

782 31 Malung.
Startavgiften insätts distriktsvis på bankgiro nr 632-7969 (Handelsbanken) senast 2014-02-24.

Skriv Mormyska-SM och distriktets namn.


Vid frågor gällande anmälan, kontakta:


Karin Andersson

070-601 96 13.
Startavgifter

Senior- och veteranklass (400 kronor)

Junior (100 kronor)