Minnesfond


För att skänka pengar till vår Minnesfond, vänligen kontakta


Karin Andersson

5433andersson@telia.com

070-6019613


Avkastningen kommer att gå till föreningens ungdomsverksamhet.