Tävlingsledare:

Vice tävlingsledare:

 

Tävlingssekreterare:

Tävlingskassör:

IT-ansvarig:

Mormyskarepr:

Förbundsrepr:

 

 

* Tävlingsledare under tävlingen.

 

Göran Halvarsson

Stig Enström*

 

Lars-Åke Lindstrand

Karin Andersson

Jessica Wilhelmsson

Andreas Wetterhall

Anssi Lehtevä

 

gkegh@hotmail.com

 

070-3927826

070-3584551

 

 

070-6019613

073-8088169

073-6966956

FK Skinnkroken

Fiskeklubben i Malung sedan 1981